Skip Navigation LinksAKTUALITY - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
 
Aktuální fungování Kontaktního centra SANANIM
16.9.2010
Vzhledem k přestěhování našeho centra na novou adresu Na Skalce 15, 150 00 Praha 5 si Vás dovolujeme informovat o aktuálním fungování Kontaktního centra SANANIM.

 Kdo jsme?

Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení, které působí zejména v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek. Zařízení si klade za cíl poskytovat služby prvního kontaktu (často je vůbec prvním zařízením, se kterým klient přichází do styku), diferenciálně

diagnostického filtru a poradenské služby s důrazem na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, která s sebou zneužívání návykových látek přináší.

Cílová skupina:

osoby užívající návykové látky (příležitostní uživatelé, experimentátoři, problémoví uživatelé a závislí). 

rodiče, příbuzní, přátelé, partneři osob užívajících návykové látky,

pracovníci sociálních služeb, odborníci z adiktologie, pedagogové...

Cíle:

navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog a vytvoření vzájemné důvěry mezi ní a pracovníky Kontaktního centra; 

minimalizace rizikového chování

prohloubení navázaného kontaktu zaměřujícího se především na změnu rizikových vzorců chování klientů (sdílení náčiní používaného k aplikaci drog, nechráněný sex atp.); 

pomoc klientům získat, udržet a pokud možno posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci); 

příprava klientů na spolupráci s institucemi návazné léčebné péče, snaha o minimalizaci neúspěšných a nedokončených léčebných pobytů;

zajištění podmínek potřebných k ”přežití” (zabezpečení základního zdravotního, hygienického a potravinového servisu, pracovní programy atp.); 

sociální stabilizace klientů; 

pomoc v krizi; 

pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelů; 

zvýšení informovanosti a vzdělávání klientů; 

zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti. 

Aktuální poskytované služby:

výměna injekčních stříkaček

poradenství (předléčebné, rodinné, právní, pracovní, sociální…)

krizová intervence

testování na infekční choroby

zdravotní ošetření

telefonní poradenskou linku pro uživatele, jejich blízké a odbornou veřejnost (tel. 283 872 186)


Aktuální právní situace neumožňuje užívání prostor na adrese Na Skalce 15 jako Kontaktní centrum. Provoz je primárně řešen v přistaveném autě před Kontaktním centrem. Na ulici probíhají první kontakt s klientem a výměnný program. Zdravotní ošetření a testování na infekční choroby aktuálně zajišťujeme v sanitním voze. Poradenské služby poskytujeme v náhradních prostorách ostatních programů o.s.SANANIM. Neposkytujeme hygienický servis a kavárnu pro klienty. Očekáváme, že nastalá situace se v nejbližších měsících vyřeší a budeme fungovat v plném rozsahu našeho projektu.

Zpět na seznam

RSS aktuality z externích zdrojů

Advaita Liberec


Laxus z.ú.


Semiramis z.ú.