Skip Navigation LinksAKTUALITY - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
 
Máme toho dost!
21.10.2010
Poskytovatelé služeb a zástupci odborné veřejnosti se obrátili na premiéra se žádostí o řešení dlouhodobých nedostatků ve financování protidrogových služeb.

Tisková zpráva, Praha, 2. srpna 2010

Poskytovatelé služeb protidrogové prevence a léčby, jež z významné části financuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, se obrátili na premiéra vlády ČR dopisem, v němž ho žádají o řešení dlouhodobých problémů spojených s poskytováním dotací. Ty podle jejich názoru ohrožují nejenom kvalitu poskytovaných služeb, ale i jejich samotnou existenci a v důsledku veřejné zdraví v České republice ohrožené užíváním návykových látek.

Návrat starých chyb?

Poskytovatelé služeb protidrogové prevence a léčby se obrátili dopisem na premiéra vlády ČR se žádostí o řešení systémových nedostatků ve financování služeb, s nimiž se ze strany Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky dlouhodobě potýkají. Jedním z důsledků zmíněných problémů je kritická situace, do níž se poskytovatelé služeb v letošním roce dostali proto, že zatím jen části z nich vyplatil Úřad vlády ČR dotace na celý rok 2010 až koncem července. Přitom dotační řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP) bylo vyhlášeno 30. 6. 2009, a jeho výsledky byly schváleny 31. 3. 2010. Tato liknavost Úřadu vlády ČR ve vyplacení dotací dostala poskytovatele služeb do dluhové pasti a jimi nezaviněného rozporu se zákony (mzdy, odvody, standardy služeb) či pravidly hospodaření (hospodárné využití dotací). Podobnou situaci naposledy zažívali v roce 1997.

Nároky i náklady stoupají, peněz ubývá

Existenci i kvalitu systému služeb, budovaného od 90. let na území celé republiky v souladu s vládní strategií protidrogové politiky ohrožuje i dlouhodobé snižování rozpočtu RVKPP pro jejich financování. Zatímco v roce 1999 hospodařila Rada se 150 mil. Kč, v r. 2006 šlo o 105 mil. Kč a letos již jen o 82 mil. Kč. V důsledku toho je řada poskytovatelů nucena omezovat své služby, propouštět zaměstnance či služby definitivně rušit, čímž se snižuje dostupnost odborné péče pro uživatele návykových látek i jejich rodiny v celé zemi.

Snižování rozpočtu RVKPP i pozdní uvolňování dotací na provoz služeb je v rozporu se stále rostoucími provozními náklady i požadavky na poskytovatele služeb. Ti musí splňovat požadavky standardů RVKPP i MPSV, průběžně si zvyšovat odbornou kvalifikaci a celoživotně se vzdělávat. To proto, aby obstáli v procesech certifikace kvality služeb RVKPP respektive registrace a inspekce sociálních služeb MPSV. Ale naplňovat státem dané standardy kvality služeb (např. vysoká kvalifikace pracovníků či hospodárné zacházení s dotacemi) je prakticky nemožné v situaci, kdy jim stát - jako jeden z hlavních donorů - není schopen zajistit elementární finanční stabilitu.

Ohrožení veřejného zdraví

Síť služeb protidrogové prevence, jejich úroveň a provázanost byla v ČR dosud na dobré úrovni a vykazovala velmi kvalitní výsledky. Ať už v podobě nízké míry výskytu HIV/AIDS nebo infekčních hepatitid mezi uživateli drog a ve většinové společnosti ve srovnání se zeměmi východní i západní Evropy či úspěšnosti léčebných programů. To je každoročně oceňováno např. i ve zprávách o situaci ve věcech drog Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislost. Ale bez stabilizace podmínek protidrogových služeb se tento stav může rychle zhoršit, což bude mít vážné dopady na veřejné zdraví v celé zemi.

Návrhy systémových změn

Poskytovatelé služeb protidrogové prevence požádali premiéra, aby učinil kroky k řešení zmíněných problémů a současně mu navrhli společné setkání, na němž by mu rádi představili návrhy systémových opatření k odstranění výše popsaných nedostatků.

Prioritou je podle nich vytvoření a zavedení nového systému financování služeb protidrogové prevence a léčby, po němž volala již vládní strategie protidrogové politiky 2005-2009. Poskytovatelé protidrogových služeb jsou přesvědčeni, že vyřešení otázky financování služeb a „normalizace“ jejich postavení – tj. rovnoprávné zařazení na úroveň ostatních sociálních a zdravotnických služeb - přispěje ke zvýšení kvality a efektivity opatření protidrogové politiky vlády ČR i ke zvýšení kvality veřejného zdraví v naší zemi.

Pro více informací o problémech, s nimiž se v důsledku systému financování potýkají poskytovatelé služeb protidrogové prevence a léčby, kontaktujte, prosím, PhDr. Josefa Radimeckého, Ph.D., MSc., ředitele o.s. PROADIS (Propojené adiktologické služby - www.proadis.cz) radimecky@adiktologie.cz, + 420 724 240 778 nebo Bc. Ondřeje Sklenáře, předsedu České asociace adiktologů a odborného ředitele PROGRESSIVE o.s. (www.progressive-os.cz) ondrej.sklenar@progressive-os.cz, +420 736 183 025. V regionech se můžete obrátit na poskytovatele služeb, kteří se k dopisu premiérovi připojili (seznam v příloze).


Zpět na seznam

RSS aktuality z externích zdrojů

Advaita Liberec


Laxus z.ú.


Semiramis z.ú.