Agarta, o.s.
Ohrada 1897
755 01  Vsetín

OdděleníKontaktní centrum Klíč
Tel.571 436 900
Fax 
GSM737 451 757
email kc-klic@seznam.cz
Kontaktní osobaMgr. Jakub Olšák - vedoucí
www www.agarta.cz
Otvírací doba

Běžný provoz
Pondělí, Středa 13-17
Úterý, Pátek 10-14
 

Poradenství
Pondělí, Středa 10-12
Úterý, Pátek 15-17
 

Popis

Kontaktní centrum Klíč je zařízením, jehož činnost spočívá převážně v poskytování služeb terciární protidrogové prevence. Provozuje svoji činnost od 15. 3. 1999 jako jediné zařízení svého druhu na Vsetínsku. Naše kontaktní centrum v poměrně rozsáhlém vsetínském regionu sehrává velmi důležitou úlohu v síti zařízení zabývajících se prevencí drogových závislostí.

Mezi naše hlavní cíle patří snižování rizik spojených se zneužíváním drog v rámci programu Harm Reduction, dále pak konkrétní práce s klientem zaměřená na motivaci ke změně životního stylu a zlepšení jeho sociální situace. Dalším z cílů je mapování situace na drogové scéně ve Vsetíně a jeho okolí.

Snahou zařízení je nabídnout uživatelům drog a jejich blízkým standardní služby poskytované kontaktním centrem a terénním programem a přizpůsobit je konkrétním potřebám klientů v daném regionu.
 

Zařazeno v:
TémaSlužba
DrogyNízkoprahové programy