ALMA FEMINA, o.s.
Milady Horákové 690/4
170 00  Praha 7

OdděleníALMA FEMINA, o.s.
Tel.266 317 404
Fax 
GSM774 490 789
email halfarova@almafemina.cz
Kontaktní osoba 
www www.almafemina.cz
Otvírací doba

 

Popis

Předmětem činnosti občanského sdružení ALMA FEMINA, o.s. založeného v roce 2007 je:

  • poradenská, konzultační a informační činnost pro ženy, které mají problém se zneužíváním alkoholu,
  • podpora zařazování žen závislých na návykových látkách zpět do společnosti,
  • podpora vlastních aktivit závislých žen,
  • pravdivé a ucelené informování laické i odborné veřejnosti (včetně osob blízkých závislým) o problematice zneužívání návykových látek u žen a o možnostech pomoci, mapování této problematiky.

Poskytujeme tyto služby:

  • Individuální a skupinové ambulantní poradenství,
  • kreativní a vzdělávací dílny (rukodělné dovednosti, práce s tělem a relaxace, neverbální techniky, arteterapeutická dílna a další),
  • sociálně právní a pracovní poradenství (informační servis, zpracování plánu řešení sociální situace, pomoc s hledáním zaměstnání),
  • terénní práci a doprovodnou činnost (na přání klientek návštěvy v domácnosti, asistenci v krizových situacích, doprovody na úřady, apod.),
  • adiktologické a psychiatrické konzultace pro klientky i jejich rodinné příslušníky a partnery- podávání Antabusu,
  • telefonické a internetové poradenství.
Zařazeno v:
TémaSlužba
DrogyAmbulantní péče
AlkoholAmbulantní péče
Jiné závislostiAmbulantní péče