Skip Navigation LinksSDRUŽENÍ2. memorandum - kampaň - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
 
Harmonogram kampaně „6 za 1“


Harmonogram kampaně „6 za 1“ – 2. memorandum poskytovatelů služeb vládě

Proč kampaň?
V srpnu napsalo o.s. PROADIS premiérovi dopis se stížností na průběh letošního dotačního řízení RVKPP (neprůhlednost, pozdní dotace) a na dlouhodobé snižování rozpočtu RVKPP. Po 1,5 měs. odpověděl Mgr. Jindřich Vobořil (nový ředitel sRVKPP), že se bude vládu snažit převědčit, aby se situací zabývala.
V tiskové zprávě RVKPP z 5. 10. 2010 sama RVKPP připustila, že situace ve financování protidrogových služeb je tristní a vyzvala vládu, aby ji řešila a nic se nestalo.
V říjnu podalo o.s. PROADIS ombudsmanovi stížnost na porušování práv NNO v rámci dotační politiky RVKPP – viz rok 2010 (na stanovisko, které bychom mohli využít v rámci kampaně, čekáme).
Výhled na rok 2011: RVKPP bude mít místo letošních 82 mil. Kč asi 76 mil. Kč, MPSV bude plošně krátit asi o 10 – 15 %, MZ bude mít místo letošních 9,6 mil. Kč (z toho 2 mil. Kč pro nízkoprahové služby až po intervenci Mgr. Jindřicha Vobořila) pouhých 5 mil. Kč.
Z pohledu vlády jsme malý a nevýznamný obor (v NNO cca 1160 pracovníků na 660 úvazků), takže jsme pro něj nezajímaví (asi proto se premiér neobtěžoval odpovědět na dopis ze srpna).
Z přehledu finančních prostředků na protidrogovou politiku ve výročních zprávách NMS vyplývá, že peněz na protidrogovou politiku přibývá (tj. co vykazují orgány veřejné správy). Nikde se ale neuvádí souhrn vývoje klesajícího financování NNO poskytovatelů služeb, který ve zprávách o realizaci projektů postupujeme státním donorům.
Na MZ se stal mezi úředníky oblíbený názor, že když službu poskytneme i přes krácení dotací na ni, náš původní rozpočet byl „nafouknutý“.
Dlouho jsme si stěžovali, hrozili zánikem služeb, ale až na výjimky jsme k tomu nepřistoupili , jen si utáhli opasky a pokračovali, takže z nás politici i média mají legraci.
Stát se k nám pořád chová jako k zájmovým, svépomocným organizacím, byť poskytujeme veřejně prospěšné služby, k zajištění jejichž dostupnosti se vláda zavázala (národní strategie protidrogové politiky) a jež jsou definovány jako zdravotnické (zák.č. 379/2005 Sb.) a/nebo sociální služby (108/2006 Sb.).
Abychom došli sluchu těch, kteří mohou naše postavení a způsob financování změnit, nezbývá nám, než se o to pokusit rozsáhlou, dlouhodobější a celostátně realizovanou kampaní, do níž se nás zapojí co nejvíc a budeme všichni argumentovat stejně.
Připravili jsme proto text tzv. 2. memoranda poskytovatelů služeb vládě ČR, kde ve stručnosti (na tak omezeném prostoru nelze vysvětlit vše) pojmenováváme současnou situaci a navrhujeme krátkodobé i dlouhodobé systémové kroky k jejímu řešení.
Abychom sjednotili náš postup – jak argumentačně, tak časově – připravili jsme podpůrné dokumenty a tento harmonogram a zveme vás k zapojení do kampaně, protože nikdo jiný to za nás neudělá.
V další části textu je uveden přehled termínů pro jednotlivé části vedení kampaně, za nimiž následuje popis toho, co a jak má kdo udělat – zapojení do kampaně je samozřejmě dobrovolné. Je i možné, že nedosáhneme prosazení našich návrhů, ale měli bychom to aspoň zkusit. Čím více se nás zapojí, tím větší naděje na úspěch.
Název kampaně „6 za 1“ vychází z propočtu uvedeného v textu memoranda, že za 1 Kč vloženou do léčby (myšleny obecně protidrogové služby – v textu není prostor na rozsáhlé ekonomické analýzy) ušetříme společnosti nejméně 6 Kč.

1. Významné termíny kampaně
středa 10. 11. 2010 – Evropské i české Národní monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti budou prezentovat výroční zprávu o stavu ve věcech drog v EU/v ČR
tentýž den zašleme 2. memorandum ministrům – členům vlády a vám
pondělí 15. 11. 2010, 9,00 hod. - zveřejnění memoranda a tiskové zprávy pro novináře a veřejnost
čtvrtek 25. 11. 2010 – Cena adiktologie – tisková konference k „tristnímu“ financování služeb protidrogové politiky a diskusní panel se zástupci věcně příslušných ministerstev
středa 1. 12. 2010 – Mezinárodní den HIV – pokud vláda respektive RVKPP na memorandum nezareguje – další tisková konference a zpráva médiím
- zahájení akce „přesvědč svého poslance“
ad hoc – případné stanovisko ombudsmana ke stížnosti na diskriminaci NNO při dotačním řízení RVKPP v roce 2010 – v reakci na stížnost, kterou jsme podali v říjnu
úterý 22. únor 2011 – konference A.N.O. (předběžný termín, bude upřesněno) – tisková konference k výsledkům dotačních řízení

2. nástroje kampaně
- ústředním nástrojem bude facebook respektive webová stránka Máme toho dost – http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=149959185014389, kde budou v průběhu kampaně zveřejňovány všechny nové informace a které můžete pomoci plnit i vy (podpisy těch, kteří podporují text memoranda, vytvoření seznamu dosud zaniklých služeb atd.)
- podkladové dokumenty:
- 2. memorandum, tisková zpráva a harmonogram kampaně – dokumenty z dílny o.s. PROADIS, projednané ve výboru Společnosti pro návykové nemoci, VH A.N.O. a s vedením ČAA
- v případě potřeby budeme doplňovat další dokumenty a zveřejňovat je pro vás k dalšímu využití na uvedené stránce facebooku
- tiskové zprávy si – v části s kontakty – upravte tak, že doplníte své e-mailové, telefonické kontakty, aby novináři z regionálních médií oslovovali přímo vás, můžete zprávu doplnit i o konkrétní vývoj ve financování a realizaci vaší služby
- celkově je důležité, abychom všichni říkali to samé
- mediální obraz služeb (nejsme jen pro „narkomany“, ale prostřednictvím práce s nimi chráníme zdraví a kvalitu života společnosti, rodin a dětí před negativními důsledky užívání drog – jinak nezískáme veřejnou podporu)
- nejsme „svépomocné“, zájmové organizace, ale poskytujeme veřejně prospěšné zdravotnické (zák. č. 379/2005 Sb.) a/nebo sociální profesionální služby (zák. č. 108/2006 Sb.), jejichž dostupnost se stát zavázal zajistit (strategie protidrogové politiky), což ale orgány veřejné správy nezohledňují ve svých rozpočtech
- v Národní strategii protidrogové politiky 2005-2009 si vláda uložila úkol „zefektivnit systém financování protidrogových služeb“, úkol však nesplnila a NNO jsou stále financovány zastaralým postupem každoročních dotací, který se používá pro vzájemně prospěšné organizace (zahrádkáři, šachisté ). Kdybychom my neplnili své úkoly, nedostaneme dotace – na něž nemáme právní nárok ani když naplňujeme vládou schválené standardy kvality a plníme své úkoly (práce s klienty, žádosti, zprávy o realizaci, VZ atd.)
- ve financování požadujeme rovný přístup jako ostatní veřejně prospěšné zdravotnické a/nebo sociální služby a navrhujeme konkrétní systémové kroky k reformě stávajícího zastaralého systému
- pro společnost je efektivnější posílat uživatele drog do léčby místo do vězení. Jejich nákladnost je pro společnost srovnatelná, ale úspěšnost v dosahování změny rizikového asociálního životního stylu uživatelů drog je v případě léčby nejméně o 50 % vyšší – tento postup např. ve Velké Británii vedl k poklesu kriminality mezi roky 1997 – 2009 o 50 %
- na uživatele drog, který je v kontaktu s jakoukoli zdravotní a/nebo sociální adiktologickou službou, doplácí společnost z veřejných prostředků výrazně méně, než kdyby žil na ulici, navíc šetří na budoucích výdajích na zdravotní a sociální pojištění pro uživatele drog, které vznikají v důsledku negativního působení návykových látek – za 1 Kč vydanou na naše služby ušetříme společnosti nejméně 6 Kč

3. popis aktivit v termínech kampaně
středa 10. 11. 2010
- Evropské i české Národní monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti budou prezentovat výroční zprávu o stavu ve věcech drog v EU, ČR bude ze srovnání vycházet jako země s nejvyšší prevalencí celoživotního užívání drog, hlavně marihuany. Média to pravděpodobně budou prezentovat titulky – „v ČR se užívá nejvíce drog“ apod. To nám může nahrát do karet.
- zašleme 2. memorandum ministrům – členům vlády
- současně rozešleme text memoranda a harmonogram kampaně poskytovatelům služeb, krajským protidrogovým koordinátorům a dalším zainteresovaným osobám (do pátku dodáme tiskovou zprávu k memorandu)
- vytvoření seznamu zaniklých protidrogových služeb na facebooku – prosíme každého, kdo musel nějakou službu zavřít nebo výrazně omezit, aby své zkušenosti na facebooku popsal podle stanovené struktury – jde o to, že média nezajímají naše stesky, že hrozí zrušení služeb, ale chtějí informace o tom, že některé služby již skutečně zanikly – nemáme ale informace o všech, které to potkalo
pozn. pro krajské protidrogové koordinátory – pokud byste byli názoru, že to má smysl, uvítali bychom, kdybyste s textem memoranda oslovili příslušné politiky na kraji s dotazem, zda by výzvu oficiálně nepodpořily kraje (předběžně např. potvrdila ochotu memorandum za kraj podpořit vicehejtmanka Jihočeského kraje, které má Marek text memoranda zaslat poté, kdy mu jej pošlu). Kdyby se memorandum a návrhy systémových opatření dostaly např. na jednání Asociace krajů a z něho vzešla výzva směrem k vládě, alespoň mediálně by nám to mohlo pomoci.
pozn. pro všechny - na memorandum a tiskovou zprávu je do pondělí 15. 11. 2010 embargo, tj. nerozesílejte je, prosím, dříve, než v pondělí od 9,00 hod. Chceme dát vládě čas se s memorandem seznámit.

pondělí 15. 11. 2010
- zveřejnění memoranda na facebooku s výzvou podpořit text – prosím, pokud chcete memorandum podpořit, podepisujte podle přiložené struktury a oslovujte každého, koho znáte a o kom si myslíte, že by mohl mít zájem výzvu podpořit (poskytovatelé služeb – všichni pracovníci služeb, jejich rodiny, známí, klienti, jejich rodiny, známé osobnosti – z politiky, zábavního průmyslu, sportu, vědy, vzdělávání atd.) – cílem je získat pro memorandum co nejširší podporu (nás je v NNO službách jen asi 1160 na cca 660 úvazků, takže nejsme natolik „zajímaví“ pro politiky i média, jako např. státní zaměstnanci)
- zveřejnění tiskové zprávy – každý, kdo podklady obdržíte a máte své kontakty (a chcete se do kampaně zapojit) obešlete, prosím, textem memoranda a tiskovou zprávou média – noviny, rozhlas, televize včetně místních či regionálních - s uvedením svých mailových a telefonních kontaktů pro případné zodpovězení otázek novinářům
- tiskovou zprávu a memorandum můžete zveřejnit i na svých webech s výzvou, aby vás návštěvníci webu podpořili podpisem na facebooku na stránce máme toho dost
pozn. pro případné rozhovory s novináři je důležité, abychom všichni mluvili jednotně a používali jednotné argumenty – viz memorandum a tisková zpráva

čtvrtek 25. 11. 2010 – Cena adiktologie, 11,00 – 13,00 hod., Praha, kino Ponrepo
- tisková konference k „tristnímu stavu financování služeb protidrogové politiky“ (viz tisková zpráva RVKPP z 5. 10. 2010) a návrhy řešení předložené vládě formou 2. memoranda
- k tiskové konferenci bude připravena a na facebooku zveřejněna další tisková zpráva, kterou opět můžete rozeslat novinářům (bude třeba udržovat oheň pod kotlem)
- diskusní panel v rámci udělení Ceny adiktologie – „Propad ve financování drogových služeb – následky a řešení” za účasti klíčových zástupců oboru adiktologie a institucí veřejné správy – donorů protidrogových služeb
o úvodní souhrn PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
o panelová diskuse – zástupci sRVKPP, MZ, MPSV, MŠMT, krajů, poskytovatelů služeb
pozn. zvažte svoji účast, je to příležitost ptát se zástupců resortů na nesystémové kroky, které v dotační politice dělají, neplnění úkolů z protidrogové strategie 2005-2009 (“zefektivnit systém financování drogových služeb”), postup při hrozícím plošném krácení pro rok 2011 a příležitost žádat “rozpočtově odpovědnou (vůči společnosti) reformu” stávajícího systému financování (ta ale není o neustálém plošném krácení financí)

středa 1. 12. 2010 – Mezinárodní den HIV
pozn. pokračování kampaně, pokud vláda respektive RVKPP nepodniknou do konce listopadu konkrétní kroky navrhované v memorandu (mimořádné jednání RVKPP o financování a vrácení části prostředků – cca 50 mil. Kč do dotační kapitoly RVKPP) – bude nutné udržovat problému mediální pozornost
- tisková zpráva umístěná na facebooku pro všechny poskytovatele služeb, ochotné zapojit se aktivně do kampaně – rozeslání aktualizované tiskové zprávy místním médiím a případné další rozhovory s novináři (viz postup 15. 11. 2010)
- tisková konference A.N.O. v Praze (můžete zorganizovat svoje tiskové konference k tomuto dni vyhlášenému Světovou zdravotnickou organizací) – připomenutí memoranda a návrhů řešení tristní situace ve financování služeb – prezentace dosud zaniklých a/nebo výrazně omezených služeb (viz facebook) a propojení tématu plošného krácení dotací vs. hrozba plošného, chaotického zániku dosud vybudovaných služeb a upozornění na rizika šíření infekčních nemocí – např. HIV v Polsku (podklady sháníme a dáme na facebook)
- zahájení akce „přesvědč svého poslance“
pozn. Pokud se tím vláda odmítne zabývat a nenavrhne ve sněmovně posílení rozpočtu RVKPP, poslední možností, jak dosáhnout navrácení části finančních prostředků do rozpočtu RVKPP pro rok 2011, je přesvědčit co největší počet poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby hlasovali pro pozměňovací návrh při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2011. Ten by měl předložit některý z námi t.č. oslovovaných poslanců (jména těch, kdo návrh předloží, upřesníme na facebooku, kdybyste někoho uměli přesvědčit, aby to udělal, uvítáme to). Přesvědčování dalších poslanců bude – v rámci jejich poslaneckých regionálních dní – na vás (my to budeme také dělat ve svých krajích). Možný postup je uveden níže:
- domluvit si s poslancem termín schůzky v rámci jeho regionálního poslaneckého dne
- s použitím textu memoranda, tiskové zprávy a dalších zaslaných podkladů resp. podkladů zveřejňovaných na facebooku (např. seznam zaniklých služeb) se jej/ji, pokusit přesvědčit, aby předložil/-a /podpořil/-a svým hlasem pozměňovací návrh na navrácení části finančních prostředků do rozpočtu RVKPP a požadoval/-a po vládě přijetí dalších, systémových opatření ve financování služeb, navrhovaných v memorandu
pozn. v roce 2000 se při podobné iniciativě – přesvědčování poslanců, aby nepodpořili pozměňovací návrh krátit rozpočet RVKPP o 40 mil. Kč a ty převést na akci „výstavby sportovních hřišť jako primární prevence“ - osvědčilo, když se stejným požadavkem postupně chodilo více lidí (např. všichni pracovníci poskytovatele služeb). Poslanci, kteří nejsou moc zvyklí, že je občané při jejich poslaneckých dnech „obtěžují“, přislíbili hlasovat podle našeho přání, hlavně když už za nimi nikdo další ve stejné věci nepřijde.

ad hoc – případné stanovisko ombudsmana ke stížnosti na diskriminaci NNO při dotačním řízení RVKPP v roce 2010 – v reakci na stížnost, kterou jsme podali v říjnu
- pokud je dostaneme a ombudsman by nám dal za pravdu, budeme stanovisko rovněž medializovat – facebook, tisková zpráva, rozeslání informace vám

úterý 22. únor 2011 – konference A.N.O. (předběžný termín, bude upřesněno)
- tisková konference k výsledkům dotačního řízení
o případné služby, které budou na základě výsledků dotačního řízení nuceny zaniknout,
o připomenutí diskriminace NNO – neuznání statutu veřejně prospěšných služeb a z nich se odvíjející systém poskytování dotací, který je stejný jako pro vzájemně prospěšné NNO – např. spolky zahrádkářů či šachistů (nic proti nim, uvádím pouze pro ilustraci)
o zopakování návrhů systémových řešení z memoranda
- mediální kampaň – rozeslání tiskové zprávy médiím do kampaně zapojenými poskytovateli služeb v celé ČR a případné rozhovory s novináři (podklady pro vás vyvěsíme na facebook)

S případnými dotazy ohledně kampaně se obracejte na PhDr. Josefa Radimeckého, Ph.D., MSc., e-mail: radimecky@adiktologie.cz či mobil +420 724 240 778
Zveřejňování příspěvků na facebookové adrese máme toho dost bude mít na starosti Bc. Ondřej Sklenář – jemu zasílejte případné novinové články a další mediální výstupy, zveřejňované u vás na mail: Sklenar.Ondra@seznam.cz

Chcete-li se připojit k signatářům memoranda - pokračujte prosím zde.