Skip Navigation LinksODKAZY - RSS
20.3.2018
Na Valné hromadě v listopadu 2017 vystoupily ze svazu Proadis organizace Prev-centrum, Semiramis a Laxus. Členy zůstaly organizace Advaita, Prevent 99 a WHITE LIGHT I.
Více zde...
19.10.2017
TÉMA FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb
Více zde...
28.4.2017
Společnost SEMIRAMIS hledá nové kolegy do svého týmu!
Více zde...
11.4.2017
Dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mezioborový seminář, který proběhne 11. dubna od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jana Mottlová, Ph. D. na téma „Trestně právní problematika v agendě probační a mediační služby se zaměřením na mladistvé“.
Více zde...
14.2.2017
Seminář proběhne 14. února od 13:00 do 15:00 hodin v prostorách Prev-Centru, z.ú., Ambulantní léčby. Přednášet bude PhDr. Jan Kulhánek na téma „Specifika terapeutické práce s dospívajícími“. V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast na e-mail: nzdm@prevcentrum.cz. Seminář je akreditován Českou asociací adiktologů. Účastnický poplatek je 100,- Kč.
Více zde...
20.10.2016
Termín a místo konání: 20.-21.10. 2016, Třeboň - hotel Svět
Více zde...
10.5.2016
Úvazek: 1, 0 Počet volných míst: 1 Nástup: dle dohody Pracoviště: Mladá Boleslav a okolí
Více zde...
2.5.2016
LAXUS o.s. Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V TERÉNU Úvazek: 1,0 Počet volných míst: 1 Nástup: červen Pracoviště: Pardubice a obce Pardubického kraje
Více zde...
22.4.2016
Ambulantní centrum Hradec Králové pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti nebo ukončili výkon trestu odnětí svobody.
Více zde...
15.4.2016
PROGRAMŮ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH STŘEDOČESKÉHO, KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE
Více zde...
 
Odkazy a spolupracující instituce

V sekci zajímavé odkazy bychom Vás rádi seznámili s množstvím tematicky spřízněných stránek. Naleznete zde odkazy na stránky věnující se drogové a sociální problematice, poradenství, legislativě aj. Pokud víte o kvalitní www stránce s podobným zaměřením, která by zde neměla chybět nebo chcete přidat odkaz na stránku vlastní, napište nám.


 
Česká republika
ADVAITA o.s. Posláním občanského sdružení ADVAITA je pomáhat jednotlivcům a rodinám ohroženým škodlivými návyky a vytvářet podmínky pro prevenci, poradenství, léčbu a sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci.
Asociace manželských a rodinných poradců Asociace manželských a rodinných poradců vznikla v květnu 1990 jako profesní sdružení psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků působících především v tehdejších manželských a předmanželských poradnách.AMRP v současné době sdružuje téměř 250 kvalifikovaných manželských a rodinných poradců a sociálních pracovníků. Naleznete zde aktuální seznam poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
Auritus Auritus, centrum pro lidi ohrožené drogou, nabízí služby kontaktního centra, poradenského centra, intenzivní interaktivní programy primární prevence a resocializační programy.
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. CPPT je obecně prospěšnou společností poskytující služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejm. závislostí na návykových látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost.
Česká škola Český portál především pro pedagogy ZŠ a SŠ, ale nejen pro ně. Mnoho informací, odkazů, magazín apod.
Magistrát hlavního města Prahy Oficiální stránky Magistrátu hl. města Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí Oficiální stránka MInisterstva práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oficiální stránka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministertvo zdravotnictví Oficiální stránka Minsiterstva zdravotnictví
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Informační portál o ilegálních a legálních drogách. Obsahuje kontakty na zařízení pomoci, poradenství a prevence podle jednotlivých krajů a okresů.
o.s. Laxus O.s. Laxus je nezisková organizace, která poskytuje od roku 1996 v Královéhradeckém a od roku 2007 v Pardubickém kraji služby pro uživatele drog.
o.s. PREVENT O. s. Prevent působí v Jihočeském kraji od roku 1999 na poli protidrogové prevence a vzdělávání. Zastřešuje několik projektů, jejichž působení Vám přiblíží tyto stránky.
o.s. Remedium Praha Občanské sdružení REMEDIUM Praha od roku 1998 vytváří prostor pro vzdělávání, podporu a pomoc v psychosociální oblasti.
o.s. SCAN Sdružení SCAN je nestátní neziskovou organizací typu občanského sdružení. Sdružení vzniklo za účelem osvětové, vzdělávací, publikační a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti péče o osoby postižené některou z duševních poruch.
o.s. White Light I. Hlavním cílem sdružení WL I. je poskytování služeb primární, sekundární a terciární prevence užívání omamných a psychotropních látek jejich uživatelům a jejich blízkým a pomoci lidem v obtížných životních situacích.
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Oficiální stránka RV KPP
SANANIM o.s. Občanské sdružení SANANIM je nestátní organizace poskytující služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách.
Sdružení Podané ruce, o.s. Sdružení Podané ruce pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich drogového problému a působí tak, aby tento problém vůbec nevznikal.Zároveň chrání společnost před negativními důsledky zneužívání návykových látek.
Semiramis o.s. Semiramis o.s. ve Středočeském kraji poskytuje služby pro uživatele drog za účelem jejich sociální a zdravotní stabilizace a rehabilitace. Preventivně působí na osoby, které se s drogou ještě nesetkaly, popř. s ní experimentují.

Mezinárodní
Actium  
Addaction Addaction is Britain's largest specialist drug and alcohol treatment agency.
Brijder Verslavingszorg  
EMCDDA The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is one of the European Union's decentralised agencies. Established in 1993 and based in Lisbon, it is the central source of comprehensive information on drugs and drug addiction in Europe.
NIAAA The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism is a part of the National Institutes of Health (NIH), a component of the U.S. Department of Health and Human Services.
Parnassia Psycho-medische zorg.
Prevnet network Improving prevention by using the internet. This is the main focus of the Prevnet Network: a European partnership with more than 40 organisations. The mutual interest is advocacy for telematic methods (more than the net alone) in the prevention of addictions.
The Global Youth Network The Global Youth Network project is run by UNODC to increase youth involvement with the international community in developing drug abuse prevention policies and programmes.
The Mentor foundation The Mentor Foundation is an international non-government not for profit organisation with a focus on the prevention of drug misuse and the promotion of health and well-being of young people.
UNODC The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is a global leader in the fight against illicit drugs and international crime.
Verslavingszorg Noord Nederland  

Ostatní
Centrum adiktologie Centrum adiktologie – odborné pracoviště Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze - se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených.
Drogy a mozek Stánka názorně ukazující jakým způsobem fuguje náš mozek a jak jeho funkčnost mění různé typy omamných látek.
ECONNECT Informační servis pro nestátní neziskové organizace.
HRA 2000 Stránka s databází zajímavých her a technik, které se dají hrát s dětmi nebo které můžete zkusit sami pro vlastní zábavu.
Informační centrum neziskových organizací Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty.
InternetPoradna Poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami a všechny blízké.
Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci.
Open Society Fund Nadace Open Society Fund Praha usiluje o rozvoj hodnot otevřené společnosti a podporu demokracie.
Projekt Evaluace komunitního programu primární prevence Stránky jsou součástí výzkumného projektu „Evaluace komunitního programu primární prevence“ zaměřeného na hodnocení efektivity dlouhodobého programu specifické primární prevence realizovaného Centrem primární prevence, o.s. Prev-Centrum na území městské části Praha 6.